Τρίτη, 6 Νοεμβρίου 2018

Στο τρέχον τεύχος του BibAn / In the current issue of BibAn

The Biblical Annals 8:4 (2018)

Michał Marciak, "Royal Converts from Adiabene and Jewish Identity in the Second Temple Period," 607-624

Δεν υπάρχουν σχόλια: