Τετάρτη, 18 Ιουλίου 2018

Στο τρέχον τεύχος του ZThK / In the current issue of ZThK

Zeitschrift für Theologie und Kirche 115:2 (2018)

  • Shimon Gesundheit, "Gedanken zum jüdischen Offenbarungsverständnis. Biblische und nachbiblische Perspektiven," 125-136 (abstract)
  • Günter Arnold - Martin Kessler, "Mose als Ägypter? Die letzten Seiten der Schaffhauser »Ältesten Urkunde«," 137-155 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: