Τετάρτη, 18 Ιουλίου 2018

Το τρέχον τεύχος του BTB / The current issue of BTB

Biblical Theology Bulletin 48:3 (2018)

  • Robert K. Gnuse, "A Hellenistic First Testament: The Views of Minimalist Scholars," 115-132 (abstract)
  • Peter Zaas, "Symposium on the Shema," 133-147 (abstract)
  • Dulcinea Boesenberg, "Retelling Moses's Killing of the Egyptian: Acts 7 in Its Jewish Context," 148-156 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: