Κυριακή, 1 Ιουλίου 2018

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του TC / A new article in the current issue of TC

TC: A Journal of Biblical Textual Criticism 23 (2018)

Garrick V. Allen, "'There Is No Glory and No Money in the Work': H. C. Hoskier and New Testament Textual Criticism"

Δεν υπάρχουν σχόλια: