Δευτέρα, 9 Ιουλίου 2018

Nag Hammadi, συλλέκτες χειρογράφων και θέματα προέλευσης / Nag Hammadi, manuscript collectors, and issues of provenance

Στο ηλεκτρονικό περιοδικό Marginalia συνεχίζεται η ανάρτηση σύντομων άρθρων στο forum για τα αρχαία χειρόγραφα και τα προβλήματα της ανακάλυψης και αγοράς τους. Στο νέο τεύχος δημοσιεύονται τα κείμενα των Tommy Wasserman, Roberta Mazza και Nicola Denzey Lewis:

Tommy Wasserman (Ansgar Teologiske Høgskole) – Simonides’ New Testament Papyri: Their Production and Purported Provenance
Nicola Denzey Lewis (Claremont Graduate University) – (Still) Rethinking the Origins of the Nag Hammadi Codices

Δεν υπάρχουν σχόλια: