Τρίτη, 10 Ιουλίου 2018

Αρχαία εθνογραφία και χριστιανική αιρεσιολογία / Αncient Christian ethnography and heresiology

Classifying Christians.jpg
Στην ιστοσελίδα Ancient Jew Review θα φιλοξενηθεί κατά το μήνα Ιούλιο η συζήτηση που έγινε στο πάνελ της ομάδας Religious Worlds of Late Antiquity στη συνάντηση της SBL (Νοέμβριος 2017) σχετικά με το νέο βιβλίο του Todd Berzon, Classifying Christians: Ethnography, Heresiology, and the Limits of Knowledge in Late Antiquity. Στο εισαγωγικό κείμενο η Heidi Wendt επισημαίνει την ενδιαφέρουσα σύνδεση που προτείνει ο Berzon μεταξύ αιρεσιολογίας και εθνογραφίας στους αρχαίους Χριστιανούς συγγραφείς και την αρχαία εθνογραφία:


Δεν υπάρχουν σχόλια: