Τρίτη, 5 Ιουνίου 2018

Στο τρέχον τεύχος του ThR / In the current issue of ThR

Theologische Rundschau 83:1 (2018)

Andreas Lindemann, "»Die Wunder der Apostel« Zu Band 2 des Kompendiums der urchristlichen Wundererzählungen," 1-26 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: