Τετάρτη, 2 Μαΐου 2018

Ένα άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του In die Skriflig / A new article of biblical interest in the current issue of In die Skriflig

In die Skriflig 52:1 (2018)

Jacob J. Scholtz, "Mark 4:1–34: A simple structure for the mystery of the kingdom"

Δεν υπάρχουν σχόλια: