Τετάρτη, 2 Μαΐου 2018

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του HTS / A new article of biblical interest in the current issue of HTS

Hervormde teologiese studies 74:1 (2018)

Louis W. Ndekha, "Zechariah the model priest: Luke and the characterisation of ordinary priests in Luke-Acts"

Δεν υπάρχουν σχόλια: