Πέμπτη, 26 Οκτωβρίου 2017

Στο τρέχον τεύχος του JGRChrJ / In the current issue of JGRChrJ

Journal of Greco-Roman Christianity and Judaism 13 (2017)

Zachary K. Dawson, "The Books of Acts and Jubilees in Dialogue: A Literary-Intertextual Analysis of the Noahide Laws in Acts 15 and 21"

Δεν υπάρχουν σχόλια: