Πέμπτη, 26 Οκτωβρίου 2017

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του In die Skriflig / A new article in the current issue of In die Skriflig

In die Skriflig 51:1 (2017)

Timothy Bertolet, "Hebrews 5:7 as the cry of the Davidic sufferer"

Δεν υπάρχουν σχόλια: