Παρασκευή 9 Ιουνίου 2017

Στο τρέχον τεύχος του HTS / In the current issue of HTS

Hervomde teologiese studies 73:3 (2017)

Lydia Lee, "The enemies within: Gog of Magog in Ezekiel 38–39"

Δεν υπάρχουν σχόλια: