Παρασκευή 9 Ιουνίου 2017

Στο τρέχον τεύχος του ExpT / In the current issue of ExpT

Expository Times 128/10 (2017)

Christfried Böttrich, "Codex Sinaiticus and the use of manuscripts in the Early Church," 469-478 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: