Τρίτη, 14 Μαρτίου 2017

Στα τελευταία τεύχη του Religion & Theology / In the recent issues of Religion & Theology

Religion & Theology 23: 1/2 (2016)

  • Els Rose, "Recalibrating through Remembrance: The Apostles as Guides of Spiritual Renewal in Mediaeval Europe,"  76-94 (abstract)


Religion & Theology 23: 3/4 (2016)

  • Jeremy Punt, "Paul’s Imperium: The Push and Pull of Empire, and the Pauline Letters," 339-367 (abstract)


Δεν υπάρχουν σχόλια: