Τρίτη, 14 Μαρτίου 2017

Δύο νέα άρθρα στο τρέχον τεύχος του In die Skriflig / Two new articles of biblical interest in the current issue of In die Skriflig

In die Skriflig 51:3 (2017)

Jeremy Punt, "Believers or loyalists? Identity and social responsibility of Jesus communities in the Empire"

Δεν υπάρχουν σχόλια: