Δευτέρα, 27 Μαρτίου 2017

Στο τρέχον τεύχος του Numen / In the current issue of Numen

Numen 64:2-3 (2017)

  • Fernando Bermejo-Rubio, "The Process of Jesus’ Deification and Cognitive Dissonance Theory," 119-152 (abstract
  • Theodore A. Bergren, "Plato’s “Myth of Er” and Ezekiel’s “Throne Vision”: A Common Paradigm?," 253-182 (abstract
  • Gadi Sagiv, "Dazzling Blue: Color Symbolism, Kabbalistic Myth, and the Evil Eye in Judaism," 183-208 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: