Τρίτη, 28 Μαρτίου 2017

Στο τρέχον τεύχος του JSPs / In the current issue of JSPs

Journal for the Study of Pseudepigrapha 26:3 (2017)

  • Richard Cole, "An Edition and Translation of The Icelandic Book of Joseph and Aseneth," 167-200 (abstract)
  • Jonathan Klawans, "The Pseudo-Jewishness of Pseudo-Phocylides," 201-233 (abstract)
  • Nathan C. Johnson, "Rendering David a Servant in Psalm of Solomon 17.21," 235-250 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: