Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2017

Ένα άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του Pacifica / A new article of biblical interest in the current issue of Pacifica

Pacifica 28:3 (2015)

Janina Maria Hiebel, "Visions of death and re-creation: Ezekiel 8–11, 37:1–14 and the crisis of identity in the Babylonian exile and beyond," 243-255

Δεν υπάρχουν σχόλια: