Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2017

Νέα χειρόγραφα της Εθνικής Βιβλιοθήκης Αθηνών στη σελίδα του CSNTM / New additions from the National Library of Athens on the website of CSNTM

Η ομάδα του Center for the Study of the New Testament Manuscripts έχει ανεβάσει νέα ψηφιοποιημένα χειρόγραφα της Καινής Διαθήκης από την τελευταία αποστολή τους στην Εθνική Βιβλιοθήκη Αθηνών:

 • GA 254: μικρογράμματος κώδικας του 14ου αι.. Περιέχει τον Απόστολο, επιστολές Παύλου και την Αποκάλυψη με υπόμνημα του Θεοφυλάκτου. Το βιβλικό κείμενο με ερυθρό μελάνι, ενώ το υπόμνημα με μαύρο.  
 • GA 763: μικρογράμματος του 14ου αι. Περιέχει τα ευαγγέλια. Η αρχή του κατά Ματθαίον υπάρχει δυο φορές. Τα φύλλα 14-16 προέχονται από άλλο χειρόγραφο και περιέχει το Μτ 1,1-2,7. Ο καθαυτός κώδικας GA 763 αρχίζει με το κατά Ματθαίον στο φύλλο 17 και συνεχίζει με τα κείμενα των ευαγγελίων. 
 • GA 772: μικρογράμματος κώδικας του 14ου αι. Περιέχει τα ευαγγέλια και υπόμνημα του Θεοφυλάκτου. Το βιβλικό κείμενο δηλώνεται με διπλά βέλη στο περιθώριο. Τα κατά Μάρκον, Λουκάν και Ιωάννη έχουν διακοσμητική κεφαλίδα με την παράσταση του κάθε ευαγγελιστή.   
 • GA Lect 386: ευαγγελιστάριο του 12ου αι. 
 • GA Lect 392: ευαγγελιστάριο του 12ου αι.
 • GA Lect 409: ευαγγελιστάριο του 11ου αι. 
 • GA Lect 435: ευαγγελιστάριο του 14ου αι. 
 • GA 769: μικρογράμματος κώδικας του 14ου αι. Περιέχει τα ευαγγέλια. 
 • GA 775: μικρογράμματος κώδικας μινιατούρα  του 13ου αι. Περιέχει τα ευαγγέλια. 
 • GA 1698: μικρογράμματος κώδικας του 14ου αι. Περιέχει τα ευαγγέλια. Τα φύλλα ωστόσο έχουν αλλάξει σειρά όταν ο κώδικας δέθηκε ξανά. 
 • GA Lect 393: ευαγγελιστάριο του 12ου αι. 
 • GA Lect 394: ευαγγελιστάριο του 12ου αι. 
 • GA Lect 407: ευαγγελιστάριο του 13ου αι. 
 • GA Lect 408: ευαγγελιστάριο του 12ου αι. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: