Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2016

Στο τρέχον τεύχος του JECS / In the current issue of JECS

Journal of Early Christian Studies 24:4 (2016)

  • Gregory W. Lee, "Israel between the Two Cities: Augustine’s Theology of the Jews and Judaism," 523-551 (abstract)
  • Robert Wiśniewski, "Pagans, Jews, Christians, and a Type of Book Divination in Late Antiquity," 553-568 (abstract)
  • Joseph E. Sanzo, "Wrapped up in the Bible: The Multifaceted Ritual on a Late Antique Amulet (P. Oxy. VIII 1077)," 569-597 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: