Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2016

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού JAH / In the current issue of JAH

Journal of Ancient History 4:2 (2016)

  • Lauren Kinnee, "The Trophy Tableau Monument in Rome: from Marius to Caecilia Metella," 191-239 (abstract)
  • Anna McGrail, "Pupil Punishment: corporal discipline in Roman education," 240-264 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: