Κυριακή 4 Δεκεμβρίου 2016

Στο τρέχον τεύχος του HTS / In the current issue of HTS

Hervomde teologiese studies 72:4 (2016)

Paul B. Decock, "Philo of Alexandria: Holiness as self-possession and selftranscendence"

Δεν υπάρχουν σχόλια: