Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2016

Ένα άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του ThZ / A new article of biblical interest in the current issue of ThZ

Theologische Zeitschrift 72:3 (2016)

Niklaus Peter, "Alles zu seiner Zeit. Katja Tolstajas Edition aller Thurneysen-Briefe aus der Zeit der
Neubearbeitung von Karl Barths «Römerbrief»," 328-333 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: