Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2016

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του In die Skriflig / A new article in the current issue of In die Skriflig

In die Skriflig 50:2 (2016)

Jeremy Punt, "Mr Paul: Masculinity and Paul’s self-presentation (1 Cor 11–13)"

Δεν υπάρχουν σχόλια: