Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου 2016

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του JHS / A new article in the current issue of JHS

Journal of Hebrew Scriptures 16 (2016)

Jeremiah W. Cataldo, "The Radical Nature of “Return” in Zechariah"

Δεν υπάρχουν σχόλια: