Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου 2016

Στο τρέχον τεύχος του ETL / In the current issue of ETL

Ephemerides theologicae Lovanienses 92:3 (2016)

  • Korinna Zamfir, "The Acts of Paul and Thecla: Ecclesial, Social and Political Context, "355 - 380
  • Predrag Dragutinovic, "Ταῦτα πάσχω (2Tim 1,12): Wer verfolgt wen in den Pastoralbriefen?," 469 - 486 
  • Christophe Guignard, "Une légende non crétoise de saint Tite?," 487 - 504 

Δεν υπάρχουν σχόλια: