Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου 2016

Στο τρέχον τεύχος του HTS / In the current issue of HTS

Hervomde teologiese studies 72:4 (2016)

Sakari Häkkinen, "Poverty in the first-century Galilee"

Δεν υπάρχουν σχόλια: