Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2016

Το τρέχον τεύχος του Early Christianity / The current issue of Early Christianity

Early Christianity 7:3 (2016)

  • Ulrike Muss, "The Artemision in Early Christian Times," 293-312 (abstract)
  • Markus Öhler / Verena Fugger, "Häusliche Religion in Ephesos: Christliche und nicht-christliche Befunde vom 1. bis zum 6. Jahrhundert n. Chr.," 313-345 (abstract)
  • James R. Harrison, "Sponsors of Paideia: Ephesian Benefactors, Civic Virtue and the New Testament," 346-367 (abstract)
  • Martin Meiser, "The City of Ephesus in Early Christian Literature," 368-377 (abstract)
  • Peter Lampe, "The Phrygian Hinterland South of Temenothyrai (Uşak)," 381-394 

Δεν υπάρχουν σχόλια: