Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2016

Η ρητορεία της αμαρτίας / The rhetoric of sin

Στην ιστοσελίδα The Bible and Intrerpretation δημοσιεύεται η μελέτη του Joseph Lam σχετικά με την ρητορεία της αμαρτίας και τη χρήση της ως μεταφορά στην Παλαιά Διαθήκη.


Δεν υπάρχουν σχόλια: