Δευτέρα, 30 Μαΐου 2016

Ένα νέο βιβλίο για τη γλώσσα των Ο΄ / A new book on the languange of the Septuagint

Die Sprache der SeptuagintaΑπό το εκδοτικό οίκο Gütersloher Verlagshaus κυκλοφόρησε ένας συλλογικός τόμος με θέμα τη γλώσσα των Ο΄. Πρόκειται για τον τρίτο τόμο στη σειρά Hanbuch zur Septuaginta /  Handbook of the Septuagint. Οι μελέτες του τόμου είναι οργανωμένες στις εξής θεματικές: 1) Προλεγόμενα, 2) Τα ελληνικά της μετάφρασης των Ο΄ ως ελληνικά της ελληνιστικής περιόδου, 3) Τα ελληνικά της μετάφρασης των Ο΄ ως ελληνικά μετάφρασης, 4) Τοπικές επιδράσεις, 5) Το λεξιλόγιο της μετάφρασης των Ο΄, 6) Το ύφος της μετάφρασης των Ο΄, 7) Η γλώσσα της μετάφρασης των Ο΄ και η ΚΔ. 

Eberhard Bons (Hrsg.), Jan Joosten (Hrsg.), Die Sprache der Septuaginta (LXX.H 3), München: Gütersloher Verlag 2016
ISBN: 978-3-579-08104-5 
περίπου € 200 

Δεν υπάρχουν σχόλια: