Παρασκευή, 24 Ιουνίου 2016

Νέα άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του HTS / New articles of biblical interest in the current issue of HTS

Hervomde teologiese studies 72:1 (2016)

Hervomde teologiese studies 72:3 (2016)

Hervomde teologiese studies 72:4 (2016)

Δεν υπάρχουν σχόλια: