Τετάρτη, 11 Μαΐου 2016

Η βιβλική αρχαιολογία κατά τις τελευταίες δεκαετίες / Biblical archaeology in the last decades

Ο Shimon Amit δημοσιεύει στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation μία ενδιαφέρουσα παρουσίαση των τάσεων στην βιβλική αρχαιολογία κατά την τελευταία δεκαετία του 20ου αι. και τις αρχές του 21ου αι. εστιάζοντας κυρίως στον Israel Finkelstein και στη σχολή που εγκαινιάζει μαζί με τους Ζe'ev Herzog και Nadav Na'aman:

Δεν υπάρχουν σχόλια: