Σάββατο, 6 Φεβρουαρίου 2016

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του ZThK / A new article in the current issue of ZThK

Zeitschrift für Theologie und Kirche 112:4 (2015)

Reinhard Müller, "Treue zum rettenden Gott. Erwägungen zu Ursprung und Sinn des Ersten Gebots," 403-428 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: