Τρίτη, 2 Φεβρουαρίου 2016

Το τρέχον τεύχος του CBQ / The current issue of CBQ

Catholic Biblical Quarterly 78:1 (2016)

  • Barbara E. Reid, O.P., "The Gospel of Luke: Friend or Foe of Women Proclaimers of the Word?," 1-23
  • Isaac Kalimi, "Reexamining 2 Samuel l0-12: Redaction History versus Compositional Unity," 24-46
  • Paba Nidhani De Andrado, "Hesed and Sacrifice: The Prophetic Critique in Hosea," 47-67
  • T. J. Lang, " We Speak in a Mystery: Neglected Greek Evidence for the Syntax and Sense of 1 Corinthians 2:7,"  68-89
  • Jack Levison, "A Theology of the Spirit in the Letter to the Hebrews," 90-110
  • Nicholas R. Werse, "Second Temple Jewish Literary Traditions in 2 Peter," 111-130

Δεν υπάρχουν σχόλια: