Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου 2016

e-Clavis: βάση δεδομένων για τα απόκρυφα / e-Clavis: bibliographical database for the apocrypha

Ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο για όσους ασχολούνται με τη μελέτη των αποκρύφων έχει σχεδιασθεί από μέλη της North Americal Society for the Study of Christian Apocryphal Literature (NASSCAL) και διατίθεται δωρεάν στο διαδίκτυο. Κάθε λήμμα αφορά σε ένα συγκεκριμένο απόκρυφο κείμενο και περιλαμβάνει εκτενή περιγραφή, πληροφορίες για τη χειρόγραφη παράδοση, ψηφιοποιημένο υλικό (εάν υπάρχει), εκτενή βιβλιογραφία και πληροφορίες για τη χρήση του κειμένου στην εικονογραφία και στο λαϊκό πολιτισμό. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: