Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου 2015

Βιβλιοκρισία της Judith Lieu για ένα νέο βιβλίο για τον Μαρκίωνα / Judith Lieu's book review of a new study on Marcion

Στην ιστοσελίδα Marginalia δημοσιεύεται η βιβλιοκρισία της Judith Lieu για το βιβλίο Dieter Roth για το Μαρκίωνα και το κείμενο των ευαγγελίων που χρησιμοποίησε:

Δεν υπάρχουν σχόλια: