Δευτέρα, 31 Αυγούστου 2015

Στο τρέχον τεύχος του ZThK / In the current issue of ZThK

Zeitschrift für Theologie und Kirche 112:3 (2015)

Anja Klein, "»Zieht heraus aus Babel«, Beobachtungen zum Zweiten Exodus im Deuterojesajabuch," 279-299 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: