Κυριακή, 28 Ιουνίου 2015

To τρέχον τεύχος του NTS / The current issue of NTS

New Testament Studies 61:3 (2015)



  • J. R. C. Cousland, "Toxic Tares: The Poisonous Weeds (ζιζάνια) in Matthew's Parable of the Tares (Matthew 13.24–30, 36–43)," 395-410 (abstract)
  • John Duncan, "The Hope of Creation: The Significance of ἐφ’ ἑλπίδι (Rom 8.20c) in Context," 411-427 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: