Κυριακή, 28 Ιουνίου 2015

Ο "Ηρώδης" στο κατά Λουκάν και στις Πράξεις / "Herod" in Luke-Acts

Στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation έχει δημοσιευθεί το κείμενο του καθ. της ΚΔ Frank Dicken σχετικά με το πρόσωπο του Ηρώδη, όπως αυτό εμφανίζεται στο κατά Λουκάν και στις Πράξεις. Ο συγγραφέας εξετάζει τις μαρτυρίες στα Λκ 1,5 και Πραξ 12,1-23 και τις συγκρίνει με ανάλογες μαρτυρίες από άλλες αρχαίες πηγές. Υποστηρίζει ότι στην περίπτωση του διπλού έργου του Λουκά πίσω από το όνομα Ηρώδης κρύβονται τρεις διαφορετικές ιστορικές προσωπικότητες:

Δεν υπάρχουν σχόλια: