Κυριακή, 31 Μαΐου 2015

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του JHS / A new article in the current issue of JHS

Journal of Hebrew Scriptures 15 (2015)

Paul Korchin, "Suspense and Authority amid Biblical Hebrew Front Dislocation"

Δεν υπάρχουν σχόλια: