Παρασκευή, 24 Απριλίου 2015

Τρία άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του In die Skriflig / Three articles of biblical interest in the current issue of In die Skriflig

In die Skriflig / In Luce Verbi 49:1 (2015)

Δεν υπάρχουν σχόλια: