Παρασκευή, 24 Απριλίου 2015

Ένα άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον HTS / An article of biblical interest in the current HTS

Hervomde teologiese studies 71:1 (2015)

Jaco Gericke, "A comprehensive philosophical approach to Qohelet’s epistemology"


Δεν υπάρχουν σχόλια: