Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου 2015

Βυζαντινό κείμενο, Textus Receptus, αρχικό κείμενο / Majority text, Textus Receptus, original text

Καθώς τον τελευταίο καιρό συχνά ακούγεται ότι το Βυζαντινό κείμενο και το Textus Receptus ταυτίζονται με το αρχικό κείμενο της ΚΔ καθώς επίσης ότι η διατήρηση του κειμένου συνδέεται άμεσα με την θεοπνευστία του, η απάντηση του καθηγητή Daniel Wallace σχετικά με το θέμα παρέχει αρκετή τροφή για σκέψη:

Δεν υπάρχουν σχόλια: