Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου 2015

H κοιλάδα Jezreel / The Jezreel valley

Διαβάστε την αρχαιολογική έκθεση στη σελίδα The Bible and Interpretation σχετικά με τα όρια της κοιλάδας Jezreel. Από αυτήν προκύπτει ότι τα όριά της ήταν πολύ μεγαλύτερα από όσο εικάζουμε:
Miriam Feinberg Vamosh, "Path Perfect: Reclaiming Jezreel"

Δεν υπάρχουν σχόλια: