Τρίτη, 27 Ιανουαρίου 2015

Η Σοφία Σειράχ κι οι γυναίκες / Ben Sira and women

Στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation έχει αναρτηθεί ένα άρθρο της Claudia V. Camp σχετικά με τη στάση του συγγραφέα της Σοφίας Σειράχ απέναντι στις γυναίκες:

Why Is There a Bible and What Do Women Have To Do With It? Gender, Ben Sira, and the Canon

Δεν υπάρχουν σχόλια: