Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου 2015

Β΄ Θεσσαλονικείς και παύλεια εσχατολογία / 2 Thessalonians and Pauline eschatology

coverΚυκλοφόρησε από τον εκδοτικό οίκο Peeters ο συλλογικός τόμος με τις εισηγήσεις που διαβάστηκαν στην συνάντηση του Colloquium Oecumenicum Paulinum στη Ρώμη το 2012:

C.M.Tuckett, 2 Thessalonians and Pauline Eschatology: For Petr Pokorny on his 80th Birthday (Colloquium Oecumenicum Paulinum, 21), Peeters, Leuven 2013
VIII-215 σσ. 
ISBN: 978-90-429-3005-6

Summary:
The volume contains the papers presented at the 2012 meeting of the Colloquium Oecumenicum Paulinum in Rome. Two essays provide detailed exegetical coverage of the text of the whole of 2 Thessalonians. In addition, there is discussion of more general issues concerning Pauline authorship in the Pauline corpus of letters. The essays throw new light on the way in which this small, and often marginalized, letter might relate to 1 Thessalonians and to the rest of the Pauline corpus. The rest of the volume treats some key texts in the study of Pauline eschatology, and raises many issues in this important aspect of Pauline theology. The volume will be important for all those engaged with study of Paul and the Pauline letters as well as those interested in eschatology and apocalyptic ideas within early Christianity.

Δεν υπάρχουν σχόλια: