Σάββατο, 5 Ιουλίου 2014

Ένα άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του VE / A new article of biblical interest in the current issue of VE

Στο τρέχον τεύχος του Verbum et Ecclesia 35:1 (2014) αναρτήθηκε ένα νέο άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος: 

Δεν υπάρχουν σχόλια: