Δευτέρα, 30 Ιουνίου 2014

Δύο νέα άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του HTS / Two new articles of biblical interest in the current issue of HTS

Hervomde teologiese studies 70:3 (2014)


Δεν υπάρχουν σχόλια: