Τετάρτη, 7 Μαΐου 2014

Ένα νέο άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο HTS / A new article of biblical interest in HTS

Hervomde teologiese studies 70:1 (2014):

 Marius J. Nel, "He who laughs last – Jesus and laughter in the Synoptic and Gnostic traditions"

Δεν υπάρχουν σχόλια: