Τετάρτη, 20 Νοεμβρίου 2013

Στο τρέχον τεύχος του JBL / In the current issue of JBL

Στο τρέχον τεύχος του Journal of Biblical Literature 132:3 (2013) δημοσιεύονται τα εξής άρθρα:


  • Daniel Frayer-Griggs, "Spittle, clay, and creation in John 9:6 and some Dead Sea Scrolls", 659-670 
  • Ruth Sheridan, "Issues in the translation of hoi Iudaioi in the fourth gospel", 671-695 
  • David G. Horrell /Bradley Arnold /Travis B. Williams, "Visuality, vivid description, and the message of 1 Peter : the significance of the roaring lion (1 Peter 5:8)", 697-716

Δεν υπάρχουν σχόλια: